March events

March 1 – Choti Holi – Holika Dahan

7:00pm Dhoop aarti

7:30pm Satyanaryan Katha

Followed by  Holika Dahan

9:00pm Shej Aarti

 

March 2 – Rangwali Holi

7:00pm – Dhoop aarti

7:30pm – Baba palki seva and Rangwali Holi with baba utsav murty. Light a diya near Baba

8:00 Prasad

9:00pm – Shej aarti

 

March 4 – Palki Seva

10:30pm – Baba Abhishek

12:00noon – Madhyana Aarti

2:00pm – 6:00pm Palki Seva

7:00pm  Dhoop Aarti

8:30pm Shej Aarti

 

March 9 – Sheetala Astami

10:30am – Durga Mata Puja

12:00noon  Madhyana Aarti

7:00pm- Dhoop Aarti

8:30pm – Shej Aarti

 

March 11- Palki Seva

10:30pm – Baba Abhishek

12:00noon – Madhyana Aarti

2:00pm – 6:00pm Palki Seva

7:00pm  Dhoop Aarti

8:30pm Shej Aarti

 

 

March 17 (Saturday)- Ugadi / Gudipadwa

9:30am – Ganesh Puja and Ganesh Havan

10:30am – Anaghadevi Abhishek

12:00noon- Madhyana Aarti

6:00pm – 7:00pm – Telugu New year Panchanga Sravanam by our temple priest Sri Rajkumar Sarma.

7:00pm Dhoop Aarti

7:30pm Baba Abhishek

9:00pm Shej Aarti

 

March 19 –  Lord Shiva Ganga puja

12:00 Madhyana Aarti

7:00 Dhoop Aarti

7:30pm Shiv Ganaga Puja

8:30 Shej Aarti

 

March 25 – Ram Navami  – Sri Sita Rama Kalyanam

Sri Sita Rama Kalyanam

9:00am – 9:30am – Ganapathi Puja

10:30am Shirdi Sai Baba Abhishek

12:00 noon Baba Aarti

12:30 pm to 4:00pm Sita Rama Kalyanam (Sita Rama Vivah) ** Sponsors Requested donation$1116.00.

 • Punyavachanam
 • Utsava Vigraha Abhishekam of SitaRama Parivar
 • Utsava Murti – Parikrama(ooregimpu)
 • Raksha Bandhanam and Kalyanotsavam
 • Madhuparkam and yagnyopaveeta dharana
 • Gouri puja
 • Kanyadanam
 • Mangala Astakam
 • Muhurtam
 • Sutradharana
 • Talambarlu
 • Mangala Aarati
 • Homam
 • Pattabhishekam
 • Dolotsavam (Unjal seva)
 • Prasadam

 

6:00pm SitaRama Pallaki yatra

7:00pm Dhoop Aarti

8:30pm Shej Aarti

 

March 27 – 7:30pm – Ekadasi Rudra havan

March 30 – Hanuman Jayanti

10:30am Hanuman  Abhishekam

5:30pm Poornima – Satyanaryana Katha

7:00pm Dhoop Aarti

7:30pm Hanuman Jayanti Puja & Chalisa  (Devotees may bring Pan Patta , Vada Mala and Appam Mala)

8:30pm